Zateplenie a mýty, ktoré sa o ňom šíria

Nie len pri svojpomocnej stavbe, ale i pre jej zateplenie platí, že na odborníka sa pasuje takmer každý, kto sa ním chvíľu zaoberal. Zaručených „rád a odporúčaní“ teda koluje medzi ľuďmi veľké množstvo. Aké sú najčastejšie omyly, ktorá nám môžu spôsobiť problémy? K tým najrozšírenejším sa vyjadril predseda Cechu pre zateplenie budov ČR Milan Machatka.


myty1

Mýtus prvý: Najviac ušetríme výmenou okien.

Bol by som opatrný, toto tvrdenie je nepresné. Oknami skutočne odchádza viacej energie, a pokiaľ problém posudzujeme z tohto uhlu, mali by sme začať u nich. V prípade, že nás zaujíma spojenie ekonomicko-energetické, ale obvykle sledujeme návratnosť finančných prostriedkov na jednotku energie – orientačnú cenu 1 GJ ročne. Kratšiu návratnosť má z tohto pohľadu zateplenie , oknami budeme šetriť „drahšie“.

Mýtus druhý: Zateplením prestane môj dom dýchať.

Pre vonkajšie zateplenie toto tvrdenie naplatí. Dýchanie ako príjem a následne výdaj vzduchu zásadne ovplyvňujú materiály vnútorných povrchov. Zateplenie ovplyvňuje predovšetkým priechod vodných pár stenou. V prevažnej väčšine stavebných konštrukcií pritom nedochádza v tomto smere vo vnútri konštrukcie k negatívnym javom. Navyše je možné konkrétny prípad každej konštrukcie vopred posúdiť výpočtom. Na vnútornom povrchu konštrukcie môžete zrážaniu a vodných pár zateplením výrazne znížiť, alebo celkom odstrániť – nemusíte sa preto obávať plesní a efektu vlhkých stien.

Mýtus tretí: Zateplenie môžem realizovať sám, prilepiť polystyrén predsa zvládne každý.

Toto riešenie by som nikomu, kto nemá so zateplením skúsenosti, neodporúčal. Nie že je znížená pravdepodobnosť, že skutočne dosiahnete optimálnych úspor energie, ale predovšetkým Vám nikto nezaručí, aká bude životnosť Vami realizovaných opatrení.

 

O ich kvalite a bezpečnosti nehovoriac. Pokiaľ neviete, aké komponenty do zatepľovacieho systému patria, ťažko dosiahnete dobrého výsledku. Okrem toho svojpomocnou realizáciou vylučujete možnosť získania dotácií.

Mýtus štvrtý: Mám vlhký dom. Zateplenie to vyrieši.

Na tento problém nie je zateplenie odpoveďou. Pokiaľ Vám do konštrukcie vzlíňa voda zo zemnej vlhkosti, alebo do nej zateká, je namieste so zateplením počkať a odstrániť skutočnú príčinu problému. Zateplením obvodových stien skutočne môžete docieliť zníženiu kondenzácie vodných pár na vnútornom povrchu konštrukcie, ale ak je zdrojom vlhkosti niečo iné príliš by ste si nepomohli.

Mýtus piaty: Najväčšiu službu sebe i životnému prostrediu preukážem alternatívnym materiálom na zateplenie.

Ako v iných oblastiach ľudskej činnosti, i v zateplení existujú trendy a postupy, ktoré sú zo dňa na deň účinnejšie, zelenšie alebo lacnejšie. V prípade, že sa snažíme znižovať emisie oxidu uhličitého a šetriť energiu za vykurovanie a tým i prírodu, by som u už stojacich objektov odporúčal využitie overených metód, ktoré skutočne úspory garantujú. Je potešujúce, že sa dostáva výraznejšie úspory novým stavbám v pasívnom štandarde, u tých už stojacich je zatiaľ rozumné skĺbiť požiadavky na úspory s finančnými možnosťami.

Zdroj: http://www.stomix.sk